2669.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite skaičių x, jeigu duota, kad šio skaičiaus kvadratinė šaknis lygi 13.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + c = 0
  2. Chemija: Medžiagos kiekis.
  3. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  4. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  5. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  6. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė.
  7. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  8. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  9. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  10. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis