2669.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite skaičių x, jeigu duota, kad šio skaičiaus kvadratinė šaknis lygi 13.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Fizika:
 2. Algebra: Diskriminantas
 3. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 4. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 5. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 6. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 7. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
 8. Chemija: Medžiagos kiekis.
 9. Fizika:
 10. Fizika: Garso sklidimas.
 11. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 12. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 13. Chemija: Medžiagos kiekis.
 14. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
 15. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
 16. Chemija: Medžiagų įvairovė.
 17. Algebra: Formulė y = k/x
 18. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
 19. Geometrija:
 20. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 21. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
 22. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 23. Algebra:
 24. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
 25. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
 26. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 27. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
 28. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 29. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
 30. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 31. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
 32. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
 33. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
 34. Algebra: Tikimybė
 35. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 36. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė.
 37. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
 38. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 39. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
 40. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 41. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
 42. Algebra: ax² + c = 0