2669.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite skaičių x, jeigu duota, kad šio skaičiaus kvadratinė šaknis lygi 13.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  2. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  3. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  4. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė.
  5. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  6. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  7. Chemija: Medžiagos kiekis.
  8. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  9. Chemija: Medžiagos kiekis.
  10. Chemija: Medžiagų įvairovė.