459.3. Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.

Užrašykite cheminės reakcijos lygtį.

TiO2 + Mg →
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Iš pradinių medžiagų iki produktų.
Potemė
Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties..

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Lygčių grafikai
 2. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 3. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 4. Algebra: Funkcija ir jos savybės
 5. Algebra: Sumos formulė
 6. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 7. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.
 8. Fizika: Žvaigždės.
 9. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
 10. Geometrija:
 11. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 12. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 13. Fizika: Transporto vystymasis
 14. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 15. Geometrija:
 16. Algebra: Geometrinė progresija
 17. Algebra: Diferencijavimas
 18. Algebra: Lygčių grafikai
 19. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 20. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 21. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 22. Algebra: Bendri elementai
 23. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 24. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 25. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas.
 26. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 27. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 28. Algebra: Geometrinė progresija
 29. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 30. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 31. Chemija:
 32. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 33. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 34. Algebra: Diferencijavimas
 35. Algebra: Geometrinė progresija
 36. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
 37. Chemija:
 38. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
 39. Fizika: Energijos transformavimas.
 40. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 41. Geometrija:
 42. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.