97.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Parašykite atsakymą!

Pavadinkite šią agregatinę būseną: medžiagos dalelės pakankamai stipriai susijungusios viena su kita ir jų judėjimas yra ribotas, medžiagos forma priklauso nuo indo, kuriame yra medžiaga, tūris ir medžiagos gebėjimas judėti priklauso nuo temperatūros ir slėgio.
Būsena
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Proporcijos, procentai
  2. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  3. Fizika: Judėjimo rūšys.
  4. Fizika: Garso savybės
  5. Algebra: Trupmenos
  6. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  7. Algebra: Trupmenos išraiška
  8. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  9. Fizika: Masė ir tankis
  10. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė