168.3. Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

O2, F2, KMnO4 yra tipiški .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  2. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  3. Algebra: Kvadratinės lygtys
  4. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  5. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  6. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  7. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  8. Algebra: Proporcijos, procentai
  9. Fizika: Garso savybės.
  10. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys