168.3. Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

O2, F2, KMnO4 yra tipiški .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  3. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  4. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  5. Fizika: Garso savybės.
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Algebra: Tikimybė
  8. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  9. Algebra: Funkcija
  10. Fizika: Šviesos spektras