168.3. Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

O2, F2, KMnO4 yra tipiški .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Hiperbolė
  2. Algebra: Realieji skaičiai
  3. Algebra: Funkcija
  4. Fizika: Garso savybės.
  5. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  6. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  7. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  8. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  9. Algebra: Tikimybė
  10. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai