168.3. Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

O2, F2, KMnO4 yra tipiški .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  2. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  3. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  4. Algebra: Tikimybė
  5. Algebra: Kvadratinės lygtys
  6. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  7. Algebra: Funkcija
  8. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  9. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  10. Fizika: