2578.3. Tikimybės

Parašykite atsakymą.

Duota kortų kaladė su 52 kortom. Kokia tikimybė, kad ištrauksite raudoną kortą? Neapvalinkite gauto trupmeninio skaičiaus.
Kokia tikimybė, kad tai bus širdžių korta?
Kokia tikimybė, kad tai bus korta su dama?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kombinatorika ir tikimybių teorija
Potemė
Tikimybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  2. Fizika: Elektros sauga.
  3. Algebra: Koeficientas
  4. Algebra: Bendri elementai
  5. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  6. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  7. Algebra: Geometrinė progresija
  8. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  9. Fizika: Darbas ir energija.
  10. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos