2578.3. Tikimybės

Parašykite atsakymą.

Duota kortų kaladė su 52 kortom. Kokia tikimybė, kad ištrauksite raudoną kortą? Neapvalinkite gauto trupmeninio skaičiaus.
Kokia tikimybė, kad tai bus širdžių korta?
Kokia tikimybė, kad tai bus korta su dama?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kombinatorika ir tikimybių teorija
Potemė
Tikimybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  2. Chemija: Metalų cheminės savybės
  3. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  4. Algebra: Tikimybės
  5. Algebra: Tikimybės
  6. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
  7. Algebra: Tikimybės
  8. Fizika: Elektros sauga.
  9. Chemija: Skaičiavimo uždaviniai iš cheminės reakcijos lygties.
  10. Chemija: