938.3. Realieji skaičiai

Pasirinkite atsakymą.

Ar realiųjų skaičių aibėje egzistuoja toks x, kuris tenkina duotą lygtį? \sqrt{x}=3
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Realieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Parabolė
  2. Algebra: Parabolė
  3. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  4. Algebra: Moda
  5. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  6. Algebra: Diskriminantas
  7. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  8. Algebra: Realieji skaičiai
  9. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  10. Chemija: 10. kl