938.3. Realieji skaičiai

Pasirinkite atsakymą.

Ar realiųjų skaičių aibėje egzistuoja toks x, kuris tenkina duotą lygtį? \sqrt{x}=3
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Realieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Diskriminantas
  3. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  4. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  7. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  8. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  9. Algebra: Kvadratinės lygtys
  10. Geometrija: