938.3. Realieji skaičiai

Pasirinkite atsakymą.

Ar realiųjų skaičių aibėje egzistuoja toks x, kuris tenkina duotą lygtį? \sqrt{x}=3
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Realieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  2. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  3. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  4. Algebra: Moda
  5. Algebra: Kvadratinė šaknis
  6. Algebra: Parabolė
  7. Algebra: Realieji skaičiai
  8. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  9. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  10. Algebra: Diskriminantas