1897.3. Grafiko y = kx + b brėžimas

Tiesinės funkcijos bendroji formulė y=kx+b. Iš duoto grafiko nustatykite narį b, jeigu k=-4.


Užrašykite atsakymą.

b=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Grafiko y = kx + b brėžimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Taško koordinatės
  2. Algebra: Raidė - kintamasis
  3. Algebra:
  4. Algebra: Skaičiaus modulis
  5. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  6. Algebra: Skaičių lygtys
  7. Algebra: Panašūs vienanariai
  8. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  9. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  10. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu