1897.3. Grafiko y = kx + b brėžimas

Tiesinės funkcijos bendroji formulė y=kx+b. Iš duoto grafiko nustatykite narį b, jeigu k=-4.


Užrašykite atsakymą.

b=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Grafiko y = kx + b brėžimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  3. Algebra: Panašūs daugianariai
  4. Algebra:
  5. Algebra: Dydžių priklausomybė
  6. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  7. Algebra: Abcisės ašis
  8. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  9. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  10. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q