1779.3. Funkcija

Užrašykite atsakymą.

Užrašykite funkcijos y=|2+x| reikšmių sritį. (Begalybę žymėkite B)
Užrašykite intervalu y Є [∆;∇)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Daugianariai
  2. Algebra: Lygties sąvoka
  3. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  4. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  5. Algebra:
  6. Algebra: Panašūs vienanariai
  7. Algebra: Taško koordinatės
  8. Algebra: Vienanariai
  9. Algebra: Racionalieji skaičiai
  10. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos