1779.3. Funkcija

Užrašykite atsakymą.

Užrašykite funkcijos y=|2+x| reikšmių sritį. (Begalybę žymėkite B)
Užrašykite intervalu y Є [∆;∇)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  2. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  3. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  4. Algebra: Vienanariai
  5. Algebra: Daugianariai
  6. Algebra:
  7. Algebra: Lygties sąvoka
  8. Algebra:
  9. Algebra: Skaičiaus modulis
  10. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos