1757.3. Dydžių priklausomybė

Parašykite atsakymą!


Grafikas vaizduoja kelio ir laiko priklausomybę.
Per kiek minučių nuvažiuos 3 km?
min.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kintamojo reikšmė
  2. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
  3. Algebra: Funkcija
  4. Algebra: Skaičių lygtys
  5. Algebra: Skirtingi vienanariai
  6. Algebra: Vienanariai
  7. Algebra: Abcisės ašis
  8. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  9. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka