1757.3. Dydžių priklausomybė

Parašykite atsakymą!


Grafikas vaizduoja kelio ir laiko priklausomybę.
Per kiek minučių nuvažiuos 3 km?
min.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 2. Algebra: Trinariai
 3. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 4. Algebra: Vienanario koeficientas
 5. Algebra:
 6. Algebra: Abcisės ašis
 7. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 8. Algebra: Kintamojo reikšmė
 9. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 10. Algebra: Abcisės ašis
 11. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 12. Algebra: Panašūs vienanariai
 13. Algebra: Raidė - kintamasis
 14. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 15. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 16. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 17. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 18. Algebra: Skirtingi vienanariai
 19. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 20. Algebra: Skaičių lygtys
 21. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 22. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 23. Algebra: Vienanario koeficientas
 24. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 25. Algebra:
 26. Algebra: Funkcija
 27. Algebra: Lygčių savybės
 28. Algebra: Ordinatės ašis
 29. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 30. Algebra: Vienanariai
 31. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 32. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 33. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 34. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 35. Algebra: Skirtingi vienanariai
 36. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 37. Algebra: Dydžių priklausomybė
 38. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 39. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 40. Algebra: Dydžių priklausomybė
 41. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 42. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos