2879.3. Astronomijos samprata.

Užpildykite tuščius laukelius

Perėjimas nuo optinių stebėjimų prie stebėjimų visų elektromagnetinių bangų iš esmės pakeitė dangaus kūnų tyrimo galimybes.
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Astronomijos pradmenys.
Potemė
Astronomijos samprata.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  2. Chemija:
  3. Algebra: Skaičių sekos sąvoka
  4. Algebra: Aritmetinė progresija
  5. Chemija:
  6. Algebra: Kvadratinė funkcija
  7. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
  8. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  9. Algebra: Tikimybės
  10. Algebra: Koeficientas