154.3. Cheminių reakcijų lygtys.

Įrašykite trūkstamą žodį.

Pagal masės tvermės dėsnį, abiejose lygties pusėse elemento atomų skaičius turi būti .