1809.3. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Parašykite teisingą atsakymą.

Užrašykite funkcijos formulę: funkcijos reikšmė yra 5 kartus didesnė už argumento reikšmę.
y=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 2. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 3. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 4. Algebra:
 5. Algebra: Procentai ir proporcijos
 6. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 7. Algebra: Panašūs daugianariai
 8. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 9. Algebra: Procentai ir proporcijos
 10. Algebra:
 11. Algebra: Vienanariai
 12. Algebra: Lygčių savybės
 13. Algebra: Dvinariai
 14. Algebra: Vienodi vienanariai
 15. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 16. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 17. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 18. Algebra: Vienanario koeficientas
 19. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 20. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 21. Algebra:
 22. Algebra: Procentai ir proporcijos
 23. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 24. Algebra: Priešingi daugianariai
 25. Algebra: Panašūs vienanariai
 26. Algebra: Dvinariai
 27. Algebra: Ordinatės ašis
 28. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 29. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 30. Algebra: Panašūs daugianariai
 31. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 32. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 33. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 34. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 35. Algebra: Trinariai
 36. Algebra: Procentai ir proporcijos
 37. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 38. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 39. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 40. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 41. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 42. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka