854.3. Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai

Užrašykite atsakymą!

Nurodykite x reikšmių intervalą. Teigiama begalybė žymima +B, neigiama begalybė -B.
x-2\times (\frac{x}{11}+14x\times \frac{9}{126})>14^2
( ; )
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  2. Fizika: Judėjimo grafikas..
  3. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  4. Algebra: Trupmenos
  5. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  6. Fizika: Garso savybės
  7. Algebra: Racionali išraiška
  8. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  9. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas
  10. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.