854.3. Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai

Užrašykite atsakymą!

Nurodykite x reikšmių intervalą. Teigiama begalybė žymima +B, neigiama begalybė -B.
x-2\times (\frac{x}{11}+14x\times \frac{9}{126})>14^2
( ; )
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Realieji skaičiai
  2. Fizika:
  3. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  4. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  5. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  6. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  7. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  8. Algebra: Racionali išraiška
  9. Algebra: Grafikas
  10. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka