2464.3. Stačiakampis ir jo savybės

Pasirinkite atsakymą.

Ar kvadratas yra stačiakampis?
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Stačiakampis ir kvadratas
Potemė
Stačiakampis ir jo savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  2. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  3. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  4. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  5. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  6. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  7. Algebra: Mediana
  8. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  9. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  10. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis