2464.3. Stačiakampis ir jo savybės

Pasirinkite atsakymą.

Ar kvadratas yra stačiakampis?
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Stačiakampis ir kvadratas
Potemė
Stačiakampis ir jo savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  2. Algebra: Kvadratinė šaknis
  3. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  4. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  5. Fizika:
  6. Chemija: Medžiagos kiekis.
  7. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  8. Fizika: Archimedo dėsnis.
  9. Algebra:
  10. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.