2464.3. Stačiakampis ir jo savybės

Pasirinkite atsakymą.

Ar kvadratas yra stačiakampis?
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Stačiakampis ir kvadratas
Potemė
Stačiakampis ir jo savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagos kiekis.
  2. Fizika: Garso sklidimas
  3. Algebra: Mediana
  4. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  5. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  6. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  7. Chemija:
  8. Fizika: Šviesos spektras.
  9. Fizika: Archimedo dėsnis.
  10. Algebra: Moda