2061.3. Diskriminantas

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite lygties x^6-14x^3+49=0 diskriminantą.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Diskriminantas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Diskriminantas
  2. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  3. Fizika:
  4. Algebra: Diskriminantas
  5. Algebra: Proporcijos, procentai
  6. Fizika: Masė ir tankis.
  7. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė.
  8. Fizika: Šviesos atspindys ir veidrodžiai.
  9. Fizika:
  10. Fizika: Slėgis.