2061.3. Diskriminantas

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite lygties x^6-14x^3+49=0 diskriminantą.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Diskriminantas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  2. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  3. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  4. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  5. Fizika:
  6. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas
  7. Fizika: Masė ir tankis.
  8. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  9. Chemija: Medžiagos kiekis
  10. Fizika: Garso pasekmės.