1799.3. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Parašykite atsakymą!


Užrašykite duoto grafiko formulę.
y=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  2. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  3. Algebra:
  4. Algebra: Kintamojo reikšmė
  5. Algebra: Funkcija
  6. Algebra: Panašūs vienanariai
  7. Algebra: Dvinariai
  8. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  9. Algebra: Vienanariai
  10. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.