2260.3. Funkcija ir jos savybės

Paveikslėlyje yra duotas funkcijos y=-5x^2 grafiko dalis. Atsakykite Į klausimus.


Parinkite teisingą atsakymą.

Kuris iš pateiktų intervalų yra funkcijos apibrėžimo sritis?

Kuris iš pateiktų intervalų yra funkcijos reikšmių sritis?

Kokiose taškuose yra funkcijos minimumas/ maksimumas?

Intervale xϵ(0;∞) funkcija didėja ar mažėja?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinė funkcija
Potemė
Funkcija ir jos savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)
  2. Fizika: Saulės sistema.
  3. Algebra: Varijacinė eilutė
  4. Algebra: Veiksmai su trupmenom
  5. Geometrija: Geometrinis uždavinys ir jo sprendimas
  6. Algebra: Funkcija ir jos savybės
  7. Algebra: Ekvivalentiškumas
  8. Chemija:
  9. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
  10. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.