1918.3. Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Parašykite atsakymą.

Kokiu laipsniu reikia pakelti 3695106, kad gautume 1?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  2. Algebra: Koordinačių plokštuma
  3. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  4. Algebra: Raidė - kintamasis
  5. Algebra: Taško koordinatės
  6. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  7. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  8. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  9. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  10. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai