1855.3. Trupmenos pagrindinė savybė

Pasirinkite atsakymą.

Ar trupmena apskaičiuota teisingai?
\frac{4x^{2}-4xy+y^2}{2x-y}=2x-y
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos pagrindinė savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos
  2. Fizika:
  3. Algebra: Kvadratinės lygtys
  4. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  5. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  6. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  7. Fizika: Archimedo dėsnis.
  8. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  9. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  10. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos