2874.3. Medžiagos ir konstrukcijos

Parašyti reikiamą žodį

Betono pagrindinė surišamoji dalis .
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Fizika ir technika.
Potemė
Medžiagos ir konstrukcijos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kombinatorika
  2. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  3. Algebra: Tikimybės
  4. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  5. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
  6. Algebra: Geometrinė progresija
  7. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
  8. Chemija:
  9. Chemija: Skaičiavimo uždaviniai iš cheminės reakcijos lygties.
  10. Algebra: Koeficientas