714.3. Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.


Parašykite atsakymą.

Nurodykite vienodas figūras brėžinyje. Simbolius rašykite abėcėlės tvarka.
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  2. Algebra: Vienanariai
  3. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  4. Algebra: Panašūs vienanariai
  5. Algebra: Panašūs vienanariai
  6. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  7. Algebra: Trinariai
  8. Algebra: Funkcija
  9. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  10. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.