714.3. Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.


Parašykite atsakymą.

Nurodykite vienodas figūras brėžinyje. Simbolius rašykite abėcėlės tvarka.
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  2. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  3. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  4. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  5. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  6. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  7. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  8. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  9. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  10. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu