714.3. Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.


Parašykite atsakymą.

Nurodykite vienodas figūras brėžinyje. Simbolius rašykite abėcėlės tvarka.
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  2. Algebra: Skaičių lygtys
  3. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  4. Algebra: Funkcija
  5. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  6. Algebra: Vienanariai
  7. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  8. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  9. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  10. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis