714.3. Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.


Parašykite atsakymą.

Nurodykite vienodas figūras brėžinyje. Simbolius rašykite abėcėlės tvarka.
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 2. Algebra: Panašūs vienanariai
 3. Algebra:
 4. Algebra: Ordinatės ašis
 5. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 6. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 7. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 8. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 9. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 10. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 11. Algebra: Skaičių lygtys
 12. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 13. Algebra: Panašūs vienanariai
 14. Algebra:
 15. Algebra: Funkcija y = x²
 16. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 17. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 18. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 19. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 20. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 21. Algebra: Trinariai
 22. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 23. Algebra: Vienanariai
 24. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 25. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 26. Algebra: Trinariai
 27. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 28. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 29. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 30. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 31. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 32. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 33. Algebra:
 34. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 35. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 36. Algebra: Taško koordinatės
 37. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 38. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 39. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 40. Algebra: Funkcija
 41. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 42. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.