714.3. Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.


Parašykite atsakymą.

Nurodykite vienodas figūras brėžinyje. Simbolius rašykite abėcėlės tvarka.
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Funkcija y = x²
 2. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 3. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 4. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 5. Algebra: Panašūs vienanariai
 6. Algebra: Ordinatės ašis
 7. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 8. Algebra: Trinariai
 9. Algebra: Skaičių lygtys
 10. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 11. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 12. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 13. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 14. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 15. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 16. Algebra: Vienanariai
 17. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 18. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 19. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 20. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 21. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 22. Algebra: Funkcija
 23. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 24. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 25. Algebra: Trinariai
 26. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 27. Algebra:
 28. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 29. Algebra: Panašūs vienanariai
 30. Algebra:
 31. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 32. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 33. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 34. Algebra:
 35. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 36. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 37. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 38. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 39. Algebra: Taško koordinatės
 40. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 41. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 42. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.