KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1966.3. Laipsnis su neigiamu rodikliu

Pasirinkite atsakymą.

Kuris variantas atitinka m^{-1}?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnis su neigiamu rodikliu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 2. Algebra: Taško koordinatės
 3. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 4. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 5. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 6. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 7. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 8. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 9. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 10. Algebra: Abcisės ašis
 11. Algebra: Lygčių savybės
 12. Algebra:
 13. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 14. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 15. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 16. Algebra: Skaičiaus modulis
 17. Algebra: Procentai ir proporcijos
 18. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 19. Algebra: Vienodi vienanariai
 20. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 21. Algebra:
 22. Algebra: Tapatybės
 23. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 24. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 25. Algebra: Vienanario koeficientas
 26. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 27. Algebra: Tiesinė funkcija
 28. Algebra: Vienodi vienanariai
 29. Algebra: Skaičių lygtys
 30. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 31. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 32. Algebra: Skaičių lygtys.
 33. Algebra: Priešingi daugianariai
 34. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 35. Algebra:
 36. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 37. Algebra: Tapatybės
 38. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 39. Algebra: Dydžių priklausomybė
 40. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 41. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 42. Algebra: Lygčių savybės