1966.3. Laipsnis su neigiamu rodikliu

Pasirinkite atsakymą.

Kuris variantas atitinka m^{-1}?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnis su neigiamu rodikliu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Procentai ir proporcijos
 2. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 3. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 4. Algebra: Skaičiaus modulis
 5. Algebra: Skaičių lygtys.
 6. Algebra: Tapatybės
 7. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 8. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 9. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 10. Algebra: Taško koordinatės
 11. Algebra:
 12. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 13. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 14. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 15. Algebra: Lygčių savybės
 16. Algebra:
 17. Algebra: Lygčių savybės
 18. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 19. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 20. Algebra: Skaičių lygtys
 21. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 22. Algebra:
 23. Algebra: Vienodi vienanariai
 24. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 25. Algebra: Dydžių priklausomybė
 26. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 27. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 28. Algebra: Vienanario koeficientas
 29. Algebra: Tapatybės
 30. Algebra: Abcisės ašis
 31. Algebra: Priešingi daugianariai
 32. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 33. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 34. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 35. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 36. Algebra: Vienodi vienanariai
 37. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 38. Algebra: Tiesinė funkcija
 39. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 40. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 41. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 42. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.