1869.3. Tiesioginio proporcingumo funkcija

Duota funkcija y=kx. Apskaičiuokite proporcingumo koeficientą k, kai x ir y nežinomieji.


Parašykite atsakymą.

k=
Apskaičiuokite lentelėje trūkstamą reikšmę.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesioginio proporcingumo funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Funkcija y = x²
  3. Algebra: Taško koordinatės
  4. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  5. Algebra: Lygties sąvoka
  6. Algebra: Vienanariai
  7. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  8. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  9. Algebra: Taško koordinatės
  10. Algebra: Kintamojo reikšmė