1869.3. Tiesioginio proporcingumo funkcija

Duota funkcija y=kx. Apskaičiuokite proporcingumo koeficientą k, kai x ir y nežinomieji.


Parašykite atsakymą.

k=
Apskaičiuokite lentelėje trūkstamą reikšmę.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesioginio proporcingumo funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs vienanariai
  2. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  3. Algebra: Funkcija
  4. Algebra: Taško koordinatės
  5. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  6. Algebra: Kintamojo reikšmė
  7. Algebra:
  8. Algebra: Trinariai
  9. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  10. Algebra: Lygčių savybės