1869.3. Tiesioginio proporcingumo funkcija

Duota funkcija y=kx. Apskaičiuokite proporcingumo koeficientą k, kai x ir y nežinomieji.


Parašykite atsakymą.

k=
Apskaičiuokite lentelėje trūkstamą reikšmę.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesioginio proporcingumo funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  2. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  3. Algebra:
  4. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  5. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  6. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  7. Algebra: Taško koordinatės
  8. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  9. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  10. Algebra: Funkcija