1151.3. Trupmenų sudėtis ir atimtis

Sudėkite trupmenas.
\frac{x}{x-5}+\frac{2}{x-5}+\frac{x}{5-x}+\frac{16}{x-5}

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų sudėtis ir atimtis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Oro sudėtis ir jo panaudojimas (reakcijos)
  2. Fizika: Medžiagos būsenos
  3. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  4. Fizika:
  5. Fizika: Garso sklidimas.
  6. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  7. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  8. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  9. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  10. Fizika: