1151.3. Trupmenų sudėtis ir atimtis

Sudėkite trupmenas.
\frac{x}{x-5}+\frac{2}{x-5}+\frac{x}{5-x}+\frac{16}{x-5}

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų sudėtis ir atimtis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  2. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  3. Fizika: Garso sklidimas.
  4. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  5. Geometrija:
  6. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  7. Algebra: Racionali išraiška
  8. Algebra: Funkcija
  9. Fizika:
  10. Chemija: Oro sudėtis ir jo panaudojimas (reakcijos)