1151.3. Trupmenų sudėtis ir atimtis

Sudėkite trupmenas.
\frac{x}{x-5}+\frac{2}{x-5}+\frac{x}{5-x}+\frac{16}{x-5}

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų sudėtis ir atimtis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso savybės.
  2. Fizika: Garso sklidimas.
  3. Fizika:
  4. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  5. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  6. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  7. Fizika: Medžiagos būsenos
  8. Algebra: Trupmenos išraiška
  9. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  10. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose