498.3. Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.

Parašykite teisingą atsakymą

Šviesos lūžio kampas yra mažesnis už kritimo kampą, jeigu šviesos spindulys krenta iš _________.
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija:
  2. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  3. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  4. Chemija:
  5. Fizika:
  6. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  7. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  8. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  9. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
  10. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys