625.3. Skirtingi vienanariai

Atlikite veiksmus su vienanariais ir užrašykite atsakymui priešingą vienanarį.
x^2\times (-2)^2\times y\times (-1)\times y\times 3

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Skirtingi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  2. Algebra: Tapatybės
  3. Algebra:
  4. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  5. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  6. Algebra: Priešingi daugianariai
  7. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  8. Algebra: Racionalieji skaičiai
  9. Algebra:
  10. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka