625.3. Skirtingi vienanariai

Atlikite veiksmus su vienanariais ir užrašykite atsakymui priešingą vienanarį.
x^2\times (-2)^2\times y\times (-1)\times y\times 3

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Skirtingi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Skirtingi vienanariai
  3. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  4. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  5. Algebra: Funkcija
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Algebra: Raidė - kintamasis
  8. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  9. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  10. Algebra: Skaičiaus modulis