727.3. Trijų taškų tarpusavio jungimas.

Kurios trys raidės matomos brėžinyje yra vienoje tiesėje? Raides rašykite abėcėlės tvarka ir atskirkite kableliais.


Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Trijų taškų tarpusavio jungimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 2. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 3. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 4. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 5. Algebra: Raidė - kintamasis
 6. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 7. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 8. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 9. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 10. Algebra: Trinariai
 11. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 12. Algebra: Kintamojo reikšmė
 13. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 14. Algebra:
 15. Algebra: Koordinačių plokštuma
 16. Algebra: Funkcija
 17. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 18. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 19. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 20. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 21. Algebra: Taško koordinatės
 22. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 23. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 24. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 25. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 26. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 27. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 28. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 29. Algebra: Lygčių savybės
 30. Algebra: Panašūs vienanariai
 31. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 32. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 33. Algebra: Vienanariai
 34. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 35. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 36. Algebra: Koordinačių plokštuma
 37. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 38. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 39. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 40. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 41. Algebra: Panašūs vienanariai
 42. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas