158.3. Cheminių reakcijų lygtys.

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite ir užrašykite cheminės reakcijos tipą. 2H2 + O2 → 2H2O
reakcija.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Cheminių reakcijų lygtys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesos spektras
  2. Chemija: Medžiagos kiekis.
  3. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  4. Algebra: Trupmenos išraiška
  5. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  6. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  7. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  8. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
  9. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  10. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju