158.3. Cheminių reakcijų lygtys.

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite ir užrašykite cheminės reakcijos tipą. 2H2 + O2 → 2H2O
reakcija.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Cheminių reakcijų lygtys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  2. Fizika: Judėjimo rūšys.
  3. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  4. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  5. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  6. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  7. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  8. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  9. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  10. Fizika: Fizikos mokslas ir procesas.