158.3. Cheminių reakcijų lygtys.

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite ir užrašykite cheminės reakcijos tipą. 2H2 + O2 → 2H2O
reakcija.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Cheminių reakcijų lygtys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Judėjimo rūšys.
  2. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  3. Fizika: Garso pasekmės.
  4. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  5. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą
  6. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  7. Algebra:
  8. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  9. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  10. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.