158.3. Cheminių reakcijų lygtys.

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite ir užrašykite cheminės reakcijos tipą. 2H2 + O2 → 2H2O
reakcija.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Cheminių reakcijų lygtys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + c = 0
  2. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  3. Algebra: Formulė y = k/x
  4. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  5. Algebra:
  6. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  7. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  8. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  9. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  10. Chemija: Medžiagos kiekis.