158.3. Cheminių reakcijų lygtys.

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite ir užrašykite cheminės reakcijos tipą. 2H2 + O2 → 2H2O
reakcija.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Cheminių reakcijų lygtys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  2. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  3. Fizika: Garso sklidimas.
  4. Algebra: Kvadratinė šaknis
  5. Algebra: Formulė y = k/x
  6. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  7. Fizika: Garso pasekmės.
  8. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  9. Fizika: Šviesos spektras
  10. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)