158.3. Cheminių reakcijų lygtys.

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite ir užrašykite cheminės reakcijos tipą. 2H2 + O2 → 2H2O
reakcija.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Cheminių reakcijų lygtys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  2. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  3. Algebra: ax² + c = 0
  4. Algebra: Hiperbolė
  5. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  6. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  7. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  8. Algebra: Kvadratinė šaknis
  9. Fizika: Judėjimo rūšys.
  10. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai