158.3. Cheminių reakcijų lygtys.

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite ir užrašykite cheminės reakcijos tipą. 2H2 + O2 → 2H2O
reakcija.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Cheminių reakcijų lygtys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  2. Algebra: Trupmenos išraiška
  3. Algebra: ax² + c = 0
  4. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  5. Algebra: Amplitudė (varijacinė eilutė)
  6. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
  7. Fizika: Garso pasekmės.
  8. Algebra: Formulė y = k/x
  9. Fizika: Garso sklidimas.
  10. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.