2143.3. Amplitudė (varjacinė eilutė)

Pasirinkite atsakymą.

Amplitudė yra:
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Amplitudė (varjacinė eilutė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  2. Fizika: Judėjimo grafikas..
  3. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  4. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  5. Fizika: Archimedo dėsnis.
  6. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  7. Fizika: Slėgis.
  8. Geometrija:
  9. Algebra:
  10. Fizika: Apšvietimas ir sauga.