2143.3. Amplitudė (varjacinė eilutė)

Pasirinkite atsakymą.

Amplitudė yra:
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Amplitudė (varjacinė eilutė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Racionali išraiška
  2. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  3. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  4. Algebra: Racionalieji skaičiai
  5. Fizika: Slėgis.
  6. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  7. Geometrija:
  8. Algebra: Parabolė
  9. Algebra: Trupmenos
  10. Fizika: Apšvietimas ir sauga