2712.3. Funkcija

Užrašykite funkcijos apibrėžimo sritį. y=\sqrt{-x+2}

D(f) ∈ ;
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  2. Algebra: Funkcija
  3. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  4. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  5. Fizika:
  6. Algebra: Grafikas
  7. Geometrija:
  8. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  9. Algebra: Trupmenos išraiška
  10. Algebra: Racionali išraiška