2712.3. Funkcija

Užrašykite funkcijos apibrėžimo sritį. y=\sqrt{-x+2}

D(f) ∈ ;
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  3. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  4. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  5. Fizika:
  6. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  7. Algebra: ax² + bx = 0
  8. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  9. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  10. Fizika: