233.3. Tapatybių reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį 4+7\times 3+1!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  2. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  3. Algebra: Skaičių lygtys
  4. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  5. Algebra: Vienodi vienanariai
  6. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  7. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  8. Algebra: Vienanariai
  9. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  10. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai