233.3. Tapatybių reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį 4+7\times 3+1!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 2. Algebra: Panašūs vienanariai
 3. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 4. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 5. Algebra: Vienanario koeficientas
 6. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 7. Algebra: Koordinačių plokštuma
 8. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 9. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 10. Algebra: Lygties sąvoka
 11. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 12. Algebra:
 13. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 14. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 15. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 16. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 17. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 18. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 19. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 20. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 21. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 22. Algebra: Tapatybės
 23. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 24. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 25. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 26. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 27. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 28. Algebra: Panašūs daugianariai
 29. Algebra: Racionalieji skaičiai
 30. Algebra: Vienanariai
 31. Algebra: Vienodi vienanariai
 32. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 33. Algebra: Raidė - kintamasis
 34. Algebra:
 35. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 36. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 37. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 38. Algebra: Vienanariai
 39. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 40. Algebra: Raidė - kintamasis
 41. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 42. Algebra: Skaičių lygtys