233.3. Tapatybių reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį 4+7\times 3+1!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 2. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 3. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 4. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 5. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 6. Algebra: Koordinačių plokštuma
 7. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 8. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 9. Algebra: Panašūs daugianariai
 10. Algebra: Raidė - kintamasis
 11. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 12. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 13. Algebra:
 14. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 15. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 16. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 17. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 18. Algebra: Racionalieji skaičiai
 19. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 20. Algebra: Skaičių lygtys
 21. Algebra: Panašūs vienanariai
 22. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 23. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 24. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 25. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 26. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 27. Algebra: Vienanario koeficientas
 28. Algebra:
 29. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 30. Algebra: Vienanariai
 31. Algebra: Lygties sąvoka
 32. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 33. Algebra: Raidė - kintamasis
 34. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 35. Algebra: Tapatybės
 36. Algebra: Vienanariai
 37. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 38. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 39. Algebra: Vienodi vienanariai
 40. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 41. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 42. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė