233.3. Tapatybių reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį 4+7\times 3+1!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 2. Algebra:
 3. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 4. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 5. Algebra: Lygties sąvoka
 6. Algebra: Racionalieji skaičiai
 7. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 8. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 9. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 10. Algebra: Vienanariai
 11. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 12. Algebra: Vienanario koeficientas
 13. Algebra: Tapatybės
 14. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 15. Algebra: Panašūs vienanariai
 16. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 17. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 18. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 19. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 20. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 21. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 22. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 23. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 24. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 25. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 26. Algebra: Raidė - kintamasis
 27. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 28. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 29. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 30. Algebra: Vienodi vienanariai
 31. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 32. Algebra: Koordinačių plokštuma
 33. Algebra: Skaičių lygtys
 34. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 35. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 36. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 37. Algebra: Vienanariai
 38. Algebra: Panašūs daugianariai
 39. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 40. Algebra:
 41. Algebra: Raidė - kintamasis
 42. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.