618.3. Skirtingi vienanariai

Užrašykite atsakymą.

Ar duotieji vienanariai yra priešingi vienas kitam? 4x and -4y.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Skirtingi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  2. Algebra: Vienodi vienanariai
  3. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  4. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  5. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  6. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  7. Algebra: Skirtingi vienanariai
  8. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  9. Algebra: Skirtingi vienanariai
  10. Geometrija: