2470.3. Stačiakampis ir jo savybės

Pavyzdyje duotas stačiakampio plotas ir perimetras. Nustatykite stačiakampio kraštinių ilgius, atsakyme pradėkite juos rašyti nuo trumpesnės.

Plotas = 44 cm^2 o perimetras = 30cm
cm
cm
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Stačiakampis ir kvadratas
Potemė
Stačiakampis ir jo savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  2. Algebra: Kvadratinės lygtys
  3. Algebra: Diskriminantas
  4. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  5. Algebra: Kvadratinės lygtys
  6. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  7. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  8. Algebra: Realieji skaičiai
  9. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  10. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.