2164.3. Moda

Parašykite teisingą atsakymą.

Grupę sudaro: {4;15; 12; 7; 15; 12; 7; 124; 15; 4}. Apskaičiuokite modą!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos
  2. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  3. Algebra: Moda
  4. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  5. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
  6. Algebra: Realieji skaičiai
  7. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  8. Fizika: Garso sklidimas.
  9. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  10. Algebra: Proporcijos, procentai