2164.3. Moda

Parašykite teisingą atsakymą.

Grupę sudaro: {4;15; 12; 7; 15; 12; 7; 124; 15; 4}. Apskaičiuokite modą!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
  2. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  3. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  4. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  5. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  6. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  7. Fizika: Garso sklidimas.
  8. Algebra: Racionali išraiška
  9. Fizika: Judėjimo rūšys.
  10. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė