KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

2164.3. Moda

Parašykite teisingą atsakymą.

Grupę sudaro: {4;15; 12; 7; 15; 12; 7; 124; 15; 4}. Apskaičiuokite modą!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
 2. Algebra: Proporcijos, procentai
 3. Fizika: Garso savybės
 4. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
 5. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
 6. Fizika:
 7. Algebra: Racionali išraiška
 8. Algebra: Trupmenos
 9. Fizika: Judėjimo rūšys.
 10. Fizika: