173.3. Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Užrašykite atsakymą.

Kuri medžiaga yra oksidatorius? Reakcija: 2Al + 3FeO → 3Fe + Al2O3.
(II)

Užrašykite, kiek elektronų atiduoda aliuminis?

Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso pasekmės.
  2. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  3. Fizika: Medžiagos būsenos
  4. Geometrija: Trapecija, jos elementai, trapecijos tipai, trapecijos savybės, lygiašonės trapecijos savybės
  5. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  6. Algebra: Kvadratinės lygtys
  7. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  8. Algebra: Trupmenos išraiška
  9. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  10. Algebra: Funkcija