173.3. Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Užrašykite atsakymą.

Kuri medžiaga yra oksidatorius? Reakcija: 2Al + 3FeO → 3Fe + Al2O3.
(II)

Užrašykite, kiek elektronų atiduoda aliuminis?

Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija:
  2. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  3. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  4. Algebra: Trupmenos išraiška
  5. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  6. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  7. Algebra: Formulė y = k/x
  8. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  9. Fizika: Medžiagos būsenos
  10. Fizika: Archimedo dėsnis.