173.3. Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Užrašykite atsakymą.

Kuri medžiaga yra oksidatorius? Reakcija: 2Al + 3FeO → 3Fe + Al2O3.
(II)

Užrašykite, kiek elektronų atiduoda aliuminis?

Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  2. Algebra: Formulė y = k/x
  3. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  4. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  5. Algebra: Kvadratinės lygtys
  6. Geometrija:
  7. Fizika: Judėjimo rūšys.
  8. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  9. Algebra: Grafikas
  10. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida