173.3. Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Užrašykite atsakymą.

Kuri medžiaga yra oksidatorius? Reakcija: 2Al + 3FeO → 3Fe + Al2O3.
(II)

Užrašykite, kiek elektronų atiduoda aliuminis?

Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso savybės
  2. Fizika: Garso pasekmės.
  3. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  4. Algebra: Moda
  5. Algebra: Proporcijos, procentai
  6. Fizika: Judėjimo rūšys.
  7. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  8. Algebra: Trupmenos
  9. Fizika: Archimedo dėsnis.
  10. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.