173.3. Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Užrašykite atsakymą.

Kuri medžiaga yra oksidatorius? Reakcija: 2Al + 3FeO → 3Fe + Al2O3.
(II)

Užrašykite, kiek elektronų atiduoda aliuminis?

Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  2. Fizika: Medžiagos būsenos
  3. Algebra: Moda
  4. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  5. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  6. Algebra: Trupmenos išraiška
  7. Algebra: Kvadratinės lygtys
  8. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  9. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas
  10. Fizika: Garso pasekmės.