1230.3. Priešingi daugianariai

Pasirinkite teisingą atsakymą.

Ar teiginys apie priešingus daugianarius yra teisingas?
Sudedant daugianarį su jam priešingu daugianariu, gauname vienetą.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Priešingi daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 2. Algebra: Priešingi daugianariai
 3. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 4. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 5. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 6. Algebra:
 7. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 8. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 9. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 10. Algebra:
 11. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 12. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 13. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 14. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 15. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 16. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 17. Algebra: Priešingi daugianariai
 18. Algebra: Raidė - kintamasis
 19. Algebra: Panašūs vienanariai
 20. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 21. Algebra: Abcisės ašis
 22. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 23. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 24. Algebra: Dvinariai
 25. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 26. Algebra: Dvinariai
 27. Algebra: Vienodi vienanariai
 28. Algebra: Lygties sąvoka
 29. Algebra: Funkcija y = x²
 30. Algebra: Daugianariai
 31. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 32. Algebra: Panašūs vienanariai
 33. Algebra: Lygties sąvoka
 34. Algebra: Skaičių lygtys
 35. Algebra: Trinariai
 36. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 37. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 38. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės. +?
 39. Algebra:
 40. Algebra: Ordinatės ašis
 41. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 42. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas