3171.3. Trikampio panašumo požymiai

Parašykite atsakymą.

Trikampio kraštinių ilgiai yra 12 cm, 16 cm, 19 cm, į jį panašaus trikampio perimetras yra 282cm. Apskaičiuokite panašumo koeficientą.
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampio panašumo požymis. Panašumo koeficientas
Potemė
Trikampio panašumo požymiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  2. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.
  3. Algebra: Lygčių grafikai
  4. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  5. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  6. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
  7. Algebra: Ekvivalentiškumas
  8. Fizika: Žvaigždės.
  9. Algebra: Sumos formulė
  10. Geometrija: