1639.3. Koordinačių plokštumos taškas

Parašykite atsakymą.

Kokios funkcijos grafikas bus simetriškas funkcijai y=x+8 koordinačių plokštumos centro atžvilgiu ?
y=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos taškas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  2. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  3. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  4. Algebra:
  5. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  6. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  7. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  8. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  9. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  10. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku