1639.3. Koordinačių plokštumos taškas

Parašykite atsakymą.

Kokios funkcijos grafikas bus simetriškas funkcijai y=x+8 koordinačių plokštumos centro atžvilgiu ?
y=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos taškas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 2. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 3. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 4. Algebra: Trinariai
 5. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 6. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 7. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 8. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 9. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 10. Algebra: Taško koordinatės
 11. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 12. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 13. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 14. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 15. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 16. Algebra: Skaičių lygtys
 17. Algebra: Funkcija
 18. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 19. Algebra: Vienanariai
 20. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 21. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 22. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 23. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 24. Algebra: Panašūs vienanariai
 25. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 26. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 27. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 28. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 29. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 30. Algebra: Funkcija y = x²
 31. Algebra: Panašūs vienanariai
 32. Algebra: Ordinatės ašis
 33. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 34. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 35. Algebra:
 36. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 37. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 38. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 39. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 40. Algebra:
 41. Algebra: Trinariai
 42. Algebra: