1639.3. Koordinačių plokštumos taškas

Parašykite atsakymą.

Kokios funkcijos grafikas bus simetriškas funkcijai y=x+8 koordinačių plokštumos centro atžvilgiu ?
y=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos taškas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra:
 2. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 3. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 4. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 5. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 6. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 7. Algebra: Panašūs vienanariai
 8. Algebra: Skaičių lygtys
 9. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 10. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 11. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 12. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 13. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 14. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 15. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 16. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 17. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 18. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 19. Algebra:
 20. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 21. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 22. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 23. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 24. Algebra:
 25. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 26. Algebra: Taško koordinatės
 27. Algebra: Funkcija
 28. Algebra: Trinariai
 29. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 30. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 31. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 32. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 33. Algebra: Funkcija y = x²
 34. Algebra: Ordinatės ašis
 35. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 36. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 37. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 38. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 39. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 40. Algebra: Trinariai
 41. Algebra: Panašūs vienanariai
 42. Algebra: Vienanariai