592.3. Tapačių reiškinių transformacija

Užrašykite gautą reiškinį!

Išraiška 4a-3 pridėti 15, padauginti iš 0,25, atimti 2 ir padalinti iš 0,5. Užrašykite atsakymą!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapačių reiškinių transformacija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Racionalieji skaičiai
  2. Algebra: Kintamojo reikšmė
  3. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  4. Algebra: Racionalieji skaičiai
  5. Algebra: Lygties sąvoka
  6. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  7. Algebra: Ordinatės ašis
  8. Algebra: Funkcija
  9. Algebra: Dvinariai
  10. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku