592.3. Tapačių reiškinių transformacija

Užrašykite gautą reiškinį!

Išraiška 4a-3 pridėti 15, padauginti iš 0,25, atimti 2 ir padalinti iš 0,5. Užrašykite atsakymą!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapačių reiškinių transformacija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  2. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  3. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  4. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  5. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  6. Algebra:
  7. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  8. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  9. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  10. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.