KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1782.3. Funkcija

Parašykite atsakymą.

Nustatykite funkcijos f(x)=x-12/x reikšmę taške x=-6!
f(-6)=∎
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 2. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 3. Algebra:
 4. Algebra: Trinariai
 5. Algebra:
 6. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 7. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 8. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 9. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 10. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 11. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 12. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 13. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 14. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 15. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 16. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 17. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 18. Algebra: Trinariai
 19. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 20. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 21. Algebra: Panašūs vienanariai
 22. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 23. Algebra: Skaičių lygtys
 24. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 25. Algebra: Panašūs vienanariai
 26. Algebra: Funkcija y = x²
 27. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 28. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 29. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 30. Algebra: Vienanariai
 31. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 32. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 33. Algebra: Ordinatės ašis
 34. Algebra: Taško koordinatės
 35. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 36. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 37. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 38. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 39. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 40. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 41. Algebra: Funkcija
 42. Algebra: