1708.3. Taško koordinatės

Parašykite teisingą atsakymą.

Stačiakampio ABCD (viršūnės pažymėtos pagal laikrodžio rodyklę) priešingų viršūnių B ir D koordinatės yra (-7;-5) ir (-3; -2). Kokios yra viršūnių A ir C koordinatės?

A( ; )C( ; )
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Taško koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  2. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  5. Algebra: Raidė - kintamasis
  6. Algebra: Panašūs vienanariai
  7. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  8. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  9. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  10. Algebra: Koordinačių plokštuma