1708.3. Taško koordinatės

Parašykite teisingą atsakymą.

Stačiakampio ABCD (viršūnės pažymėtos pagal laikrodžio rodyklę) priešingų viršūnių B ir D koordinatės yra (-7;-5) ir (-3; -2). Kokios yra viršūnių A ir C koordinatės?

A( ; )C( ; )
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Taško koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Lygčių savybės
 2. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 3. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 4. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 5. Algebra: Koordinačių plokštuma
 6. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 7. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 8. Algebra: Funkcija
 9. Algebra: Trinariai
 10. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 11. Algebra: Raidė - kintamasis
 12. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 13. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 14. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 15. Algebra: Kintamojo reikšmė
 16. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 17. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 18. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 19. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 20. Algebra:
 21. Algebra: Taško koordinatės
 22. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 23. Algebra: Vienanariai
 24. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 25. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 26. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 27. Algebra: Panašūs vienanariai
 28. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 29. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 30. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 31. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 32. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 33. Algebra: Panašūs vienanariai
 34. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 35. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 36. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 37. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 38. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 39. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 40. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 41. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 42. Algebra: Koordinačių plokštuma