1375.3. Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Parašykite atsakymą.

Užrašykite algebrinę išraišką. Naudokite / kaip dalybos ženklą.
Skaičiaus 5 ir nežinomųjų a ir b sumos dalmuo
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trinariai
  2. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  3. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  4. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
  5. Algebra: Panašūs vienanariai
  6. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  7. Algebra: Racionalieji skaičiai
  8. Algebra:
  9. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  10. Algebra: Tapatybių reiškiniai