1375.3. Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Parašykite atsakymą.

Užrašykite algebrinę išraišką. Naudokite / kaip dalybos ženklą.
Skaičiaus 5 ir nežinomųjų a ir b sumos dalmuo
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Dydžių priklausomybė
 2. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 3. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 4. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 5. Algebra: Priešingi daugianariai
 6. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 7. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 8. Algebra: Skaičiaus modulis
 9. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 10. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 11. Algebra: Vienanario koeficientas
 12. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 13. Algebra:
 14. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 15. Algebra: Panašūs vienanariai
 16. Algebra: Tapatybės
 17. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 18. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 19. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 20. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 21. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 22. Algebra:
 23. Algebra: Panašūs vienanariai
 24. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 25. Algebra: Ordinatės ašis
 26. Algebra: Trinariai
 27. Algebra: Lygties sąvoka
 28. Algebra: Taško koordinatės
 29. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 30. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 31. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 32. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 33. Algebra: Taško koordinatės
 34. Algebra: Koordinačių plokštuma
 35. Algebra: Racionalieji skaičiai
 36. Algebra:
 37. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 38. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 39. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 40. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 41. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 42. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b