1175.3. Panašūs vienanariai

Parinkite atsakymą.

Ar šie vienanariai panašūs? 5abc ir 5bcad
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
  2. Algebra:
  3. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  4. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  5. Algebra: Raidė - kintamasis
  6. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  7. Algebra: Vienanario koeficientas
  8. Algebra: Panašūs daugianariai
  9. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  10. Algebra: Skaitmeninė išraiška