1175.3. Panašūs vienanariai

Parinkite atsakymą.

Ar šie vienanariai panašūs? 5abc ir 5bcad
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 2. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 3. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 4. Algebra:
 5. Algebra: Koordinačių plokštuma
 6. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 7. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 8. Algebra: Skaičių lygtys
 9. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 10. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 11. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 12. Algebra: Ordinatės ašis
 13. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 14. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 15. Algebra: Panašūs daugianariai
 16. Algebra: Priešingi daugianariai
 17. Algebra: Raidė - kintamasis
 18. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 19. Algebra: Vienanario koeficientas
 20. Algebra:
 21. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 22. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 23. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 24. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 25. Algebra:
 26. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 27. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 28. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 29. Algebra: Abcisės ašis
 30. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 31. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 32. Algebra: Vienanariai
 33. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 34. Algebra: Panašūs vienanariai
 35. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 36. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 37. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 38. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 39. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 40. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 41. Algebra: Abcisės ašis
 42. Algebra: Panašūs daugianariai