2572.3. Tikimybės

Užrašykite atsakymą.

Turite galimybę sukti laimės ratą, kuris turi 15 dalių (pvz. automobilis, skalbimo mašina, indaplovė, dulkių siurblys), kurios yra vienodo dydžio. Kokia tikimybė išsukti norimą dalį?

Užrašykite atsakymą.

Turite galimybę sukti du kartus ir jums būtinas dulkių siurblys ir indaplovė. Kokia tikimybė, kad gausite ko jums reikia?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kombinatorika ir tikimybių teorija
Potemė
Tikimybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 2. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas
 3. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
 4. Algebra: Tikimybės
 5. Algebra: Varjacinė eilutė
 6. Fizika: Energijos transformavimas.
 7. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 8. Fizika: Darbas ir energija.
 9. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 10. Algebra: Lygčių grafikai
 11. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 12. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 13. Algebra: Diferencijavimas
 14. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 15. Algebra: Diferencijavimas
 16. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 17. Algebra: Geometrinė progresija
 18. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
 19. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 20. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
 21. Chemija: 10. kl
 22. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 23. Algebra: Bendri elementai
 24. Algebra: Kvadratinė funkcija
 25. Algebra: Nelygybių sistemos
 26. Algebra: Variacinė eilutė
 27. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 28. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
 29. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 30. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
 31. Fizika: Žvaigždės.
 32. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 33. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
 34. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 35. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 36. Algebra: Nelygybių sistemos
 37. Algebra: Geometrinė progresija
 38. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 39. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 40. Chemija: Metalų cheminės savybės
 41. Algebra: Koeficientas
 42. Geometrija: Stačiojo trikampio sinuso, kosinuso, tangento radimas