2572.3. Tikimybės

Užrašykite atsakymą.

Turite galimybę sukti laimės ratą, kuris turi 15 dalių (pvz. automobilis, skalbimo mašina, indaplovė, dulkių siurblys), kurios yra vienodo dydžio. Kokia tikimybė išsukti norimą dalį?

Užrašykite atsakymą.

Turite galimybę sukti du kartus ir jums būtinas dulkių siurblys ir indaplovė. Kokia tikimybė, kad gausite ko jums reikia?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kombinatorika ir tikimybių teorija
Potemė
Tikimybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Chemija: 10. kl
 2. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 3. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
 4. Fizika: Darbas ir energija.
 5. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 6. Algebra: Lygčių grafikai
 7. Fizika: Energijos transformavimas.
 8. Algebra: Bendri elementai
 9. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 10. Algebra: Geometrinė progresija
 11. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 12. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 13. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
 14. Algebra: Geometrinė progresija
 15. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 16. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
 17. Algebra: Diferencijavimas
 18. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 19. Algebra: Kvadratinė funkcija
 20. Algebra: Koeficientas
 21. Algebra: Nelygybių sistemos
 22. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas
 23. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 24. Algebra: Varjacinė eilutė
 25. Geometrija: Stačiojo trikampio sinuso, kosinuso, tangento radimas
 26. Fizika: Žvaigždės.
 27. Algebra: Nelygybių sistemos
 28. Chemija: Metalų cheminės savybės
 29. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 30. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 31. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 32. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 33. Algebra: Variacinė eilutė
 34. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
 35. Algebra: Tikimybės
 36. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 37. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
 38. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 39. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
 40. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 41. Algebra: Diferencijavimas
 42. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas