1296.3. Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q


Užrašykite x reikšmę.

Apskaičiuokite reiškinio šaknį.
19-x=0
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 2. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 3. Algebra:
 4. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 5. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 6. Algebra:
 7. Algebra:
 8. Algebra: Dvinariai
 9. Algebra: Priešingi daugianariai
 10. Algebra: Procentai ir proporcijos
 11. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 12. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 13. Algebra: Ordinatės ašis
 14. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 15. Algebra: Dvinariai
 16. Algebra: Vienodi vienanariai
 17. Algebra: Procentai ir proporcijos
 18. Algebra: Trinariai
 19. Algebra: Vienanario koeficientas
 20. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 21. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 22. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 23. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 24. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 25. Algebra: Vienanariai
 26. Algebra: Panašūs vienanariai
 27. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 28. Algebra: Procentai ir proporcijos
 29. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 30. Algebra: Procentai ir proporcijos
 31. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 32. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 33. Algebra: Panašūs daugianariai
 34. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 35. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 36. Algebra: Panašūs daugianariai
 37. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 38. Algebra: Lygčių savybės
 39. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 40. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 41. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 42. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas