1097.3. Hiperbolė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite duotų hiperbolių susikirtimo taškų koordinates; y = 4/(3-x) ir y = 2/x
y = 2/x
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Hiperbolė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  2. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  3. Algebra: Amplitudė (varijacinė eilutė)
  4. Algebra: Formulė y = k/x
  5. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  6. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  7. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  8. Fizika: Judėjimo rūšys.
  9. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  10. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai