1097.3. Hiperbolė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite duotų hiperbolių susikirtimo taškų koordinates; y = 4/(3-x) ir y = 2/x
y = 2/x
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Hiperbolė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagos kiekis.
  2. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  3. Geometrija:
  4. Algebra: ax² + c = 0
  5. Algebra: Kvadratinė šaknis
  6. Algebra:
  7. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  8. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  9. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
  10. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės