1097.3. Hiperbolė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite duotų hiperbolių susikirtimo taškų koordinates; y = 4/(3-x) ir y = 2/x
y = 2/x
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Hiperbolė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos išraiška
  2. Fizika: Garso pasekmės.
  3. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  4. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  5. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  6. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  7. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  8. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  9. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  10. Algebra: Kvadratinė šaknis