1097.3. Hiperbolė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite duotų hiperbolių susikirtimo taškų koordinates; y = 4/(3-x) ir y = 2/x
y = 2/x
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Hiperbolė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  2. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  3. Geometrija:
  4. Algebra: Amplitudė (varijacinė eilutė)
  5. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  6. Algebra: Kvadratinė šaknis
  7. Algebra: ax² + c = 0
  8. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  9. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  10. Chemija: Medžiagų įvairovė.