KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

675.3. Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.

Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Taškas, tiesė ir atkarpa
Potemė
Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Taško koordinatės
 2. Algebra:
 3. Algebra: Daugianariai
 4. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 5. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 6. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 7. Algebra: Trinariai
 8. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 9. Algebra: Vienodi vienanariai
 10. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 11. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 12. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 13. Algebra: Vienanario koeficientas
 14. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 15. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 16. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 17. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 18. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 19. Algebra: Vienanariai
 20. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 21. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 22. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 23. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 24. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 25. Algebra:
 26. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 27. Algebra: Trinariai
 28. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 29. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 30. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 31. Algebra: Koordinačių plokštuma
 32. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 33. Algebra: Daugianariai
 34. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 35. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 36. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 37. Algebra: Dvinariai
 38. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 39. Algebra: Skaičiaus modulis
 40. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 41. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 42. Algebra: Skaičiaus modulis