675.3. Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.

Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Taškas, tiesė ir atkarpa
Potemė
Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 2. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 3. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 4. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 5. Algebra:
 6. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 7. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 8. Algebra: Skaičiaus modulis
 9. Algebra: Taško koordinatės
 10. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 11. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 12. Algebra: Trinariai
 13. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 14. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 15. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 16. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 17. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 18. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 19. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 20. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 21. Algebra: Daugianariai
 22. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 23. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 24. Algebra: Vienodi vienanariai
 25. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 26. Algebra: Dvinariai
 27. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 28. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 29. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 30. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 31. Algebra: Skaičiaus modulis
 32. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 33. Algebra: Koordinačių plokštuma
 34. Algebra:
 35. Algebra: Trinariai
 36. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 37. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 38. Algebra: Daugianariai
 39. Algebra: Vienanario koeficientas
 40. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 41. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 42. Algebra: Vienanariai