771.3. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Įrašykite praleistą žodį.

Įrašykite vieną iš šių terminų: smailus, bukas, status, ištiestinis, nepilnutinis, pilnutinis.
Kampas, mažesnis už statų kampą, vadinamas kampu.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 2. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 3. Algebra: Skaičiaus modulis
 4. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 5. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 6. Algebra:
 7. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 8. Algebra: Koordinačių plokštuma
 9. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 10. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 11. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 12. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 13. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 14. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 15. Algebra:
 16. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 17. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 18. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 19. Algebra: Daugianariai
 20. Algebra: Vienanariai
 21. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 22. Algebra: Daugianariai
 23. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 24. Algebra: Trinariai
 25. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 26. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 27. Algebra: Skaičiaus modulis
 28. Algebra: Trinariai
 29. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 30. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 31. Algebra: Taško koordinatės
 32. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 33. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 34. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 35. Algebra: Vienanario koeficientas
 36. Algebra: Dvinariai
 37. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 38. Algebra: Vienodi vienanariai
 39. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 40. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 41. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 42. Algebra: Skaitmeninė išraiška