771.3. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Įrašykite praleistą žodį.

Įrašykite vieną iš šių terminų: smailus, bukas, status, ištiestinis, nepilnutinis, pilnutinis.
Kampas, mažesnis už statų kampą, vadinamas kampu.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  2. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  3. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  4. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  5. Algebra: Skaičiaus modulis
  6. Algebra: Trinariai
  7. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  8. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  9. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  10. Algebra: Vienodi vienanariai