1942.3. Vienanariai

Parašykite atsakymą.

Nustatykite vienanario -2y^3 koeficientą ir laipsnį.
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra:
 2. Algebra: Panašūs vienanariai
 3. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 4. Algebra: Koordinačių plokštuma
 5. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 6. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 7. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 8. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 9. Algebra: Trinariai
 10. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 11. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 12. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 13. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 14. Algebra: Raidė - kintamasis
 15. Algebra: Kintamojo reikšmė
 16. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 17. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 18. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 19. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 20. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 21. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 22. Algebra: Vienanariai
 23. Algebra: Lygčių savybės
 24. Algebra: Koordinačių plokštuma
 25. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 26. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 27. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 28. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 29. Algebra: Taško koordinatės
 30. Algebra: Panašūs vienanariai
 31. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 32. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 33. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 34. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 35. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 36. Algebra: Funkcija
 37. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 38. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 39. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 40. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 41. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 42. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis