1942.3. Vienanariai

Parašykite atsakymą.

Nustatykite vienanario -2y^3 koeficientą ir laipsnį.
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 2. Algebra: Lygčių savybės
 3. Algebra: Panašūs vienanariai
 4. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 5. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 6. Algebra:
 7. Algebra: Raidė - kintamasis
 8. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 9. Algebra: Funkcija
 10. Algebra: Taško koordinatės
 11. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 12. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 13. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 14. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 15. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 16. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 17. Algebra: Koordinačių plokštuma
 18. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 19. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 20. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 21. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 22. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 23. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 24. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 25. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 26. Algebra: Panašūs vienanariai
 27. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 28. Algebra: Trinariai
 29. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 30. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 31. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 32. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 33. Algebra: Kintamojo reikšmė
 34. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 35. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 36. Algebra: Vienanariai
 37. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 38. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 39. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 40. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 41. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 42. Algebra: Koordinačių plokštuma