1875.3. Tiesioginio proporcingumo funkcija

Parašykite atsakymą.

Parašykite funkcijos y=5x eikšmių sritį. Begalybę žymėkite raide B.
E(y)=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesioginio proporcingumo funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 2. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 3. Algebra: Ordinatės ašis
 4. Algebra:
 5. Algebra:
 6. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 7. Algebra: Dvinariai
 8. Algebra: Lygties sąvoka
 9. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 10. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 11. Algebra: Funkcija y = x²
 12. Algebra: Priešingi daugianariai
 13. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 14. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 15. Algebra: Raidė - kintamasis
 16. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 17. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 18. Algebra: Abcisės ašis
 19. Algebra:
 20. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 21. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 22. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 23. Algebra: Priešingi daugianariai
 24. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 25. Algebra: Daugianariai
 26. Algebra: Dvinariai
 27. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 28. Algebra: Panašūs vienanariai
 29. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 30. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 31. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 32. Algebra: Trinariai
 33. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 34. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 35. Algebra: Skaičių lygtys
 36. Algebra: Lygties sąvoka
 37. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 38. Algebra: Panašūs vienanariai
 39. Algebra: Vienodi vienanariai
 40. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės. +?
 41. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 42. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija