1875.3. Tiesioginio proporcingumo funkcija

Parašykite atsakymą.

Parašykite funkcijos y=5x eikšmių sritį. Begalybę žymėkite raide B.
E(y)=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesioginio proporcingumo funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Priešingi daugianariai
 2. Algebra: Dvinariai
 3. Algebra: Funkcija y = x²
 4. Algebra: Trinariai
 5. Algebra: Ordinatės ašis
 6. Algebra: Panašūs vienanariai
 7. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 8. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 9. Algebra: Panašūs vienanariai
 10. Algebra:
 11. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 12. Algebra:
 13. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 14. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 15. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 16. Algebra: Dvinariai
 17. Algebra: Lygties sąvoka
 18. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 19. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 20. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 21. Algebra: Vienodi vienanariai
 22. Algebra: Lygties sąvoka
 23. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 24. Algebra: Priešingi daugianariai
 25. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 26. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 27. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 28. Algebra: Abcisės ašis
 29. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 30. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 31. Algebra: Daugianariai
 32. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės. +?
 33. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 34. Algebra: Raidė - kintamasis
 35. Algebra:
 36. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 37. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 38. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 39. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 40. Algebra: Skaičių lygtys
 41. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 42. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas